среда, 15 октября 2008 г.

Спадар Виталь.

Сёння да мяне забег вельмі вядомы ў нашым раёне чалавек, якога ўсе ведаюць, як "спадара Віталя", ці нават проста "спадара". Так называюць яго за тое, што ён многа год змагаецца за беларускую мову і культуру. Яшчэ многія называюць яго русафобам. Акрамя таго, ён апазіцыянер з вялікім стажам. Пад час апошніх прэзідэнтскіх выбараў быў у ліку арыштаваных за тое, што арганізавалі палатачны гарадок пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. У цяперашні час ён займаецца ў дактарантуры (у нашым разуменні постсавецкай сісмэмы адукацыі гэта аспірантура) Варшаўскага універсітэту, дзе працуе над тэмай палітычнай геаграфіі Еўропы. Мне ен прынёс электронны варыянт сваёй будучай кнігі "Палітычная геаграфія Еўропы" (урыўкі з якой ужо дзесьці ёсць у Інтэрнэце) і дазволіў размясціць ўрыўкі з яе ў маіх блогах, што я збіраюся зрабіць, толькі, шчыра кажучы, некаторыя думкі мне цяжка адабраць дзе іх размясціць. Але вырашыў, што думкі майго госця будуць у "Забалаці - сталіцы нашай Радзімы." Я ж атрымаў крытыку, што не пішу на беларускай мове, таму выпраўляю гэты прабел. Але, так як большасць маіх чытачоў рускамоўныя, то для іх тлумачу на рускую мову. Па меры магчымасці спрабую перакласці некаторыя ўрыўкі з працы Віталя Куплевіча на рускую мову, каб пачуць дыскусію з розных бакоў на пастаўленыя там пытанні.
Сегодня забежал ко мне очень известный человек в нашем районе, которого все знают, как "спадара Виталя", или даже просто "спадара". Так называют его за то, что много лет борется за белорусский язык и культуру. Еще его многие называют русофобом. Кроме того, он аппозиционер с огромным стажем. Во время последних президентских выборов был в числе арестованных за то, что организовали палаточный городок протеста на Октябрьской площади в Минске. В настоящее время он занимается в докторантуре (по нашим понятиям постсоветской системы образования это аспирантура) Варшавского университета, где работает над темой политической географии Европы. Мне он принес электронный вариант своей будущей книги "Политическая география Европы" (отрывки из которой уже где-то есть в Интернете) и разрешил отрывки из нее разместить в моих блогах, хотя, честно говоря, мне трудно отобрать некоторые мысли куда их разместить. Но решил, то мысли моего гостя будут в "Заболоти - столице нашей Родины". Я же получил критику, что не пишу на белорусском языке, поэтому исправляю этот пробел. Но, так как большинство моих читателей русскоязычные, то для них перевожу на русский язык. По мере возможности попробую перевести некоторые отрывки из работы Виталия Куплевича на русский язык, чтобы услышать дискуссию с разных сторон на поставленные там вопросы.

2 комментария:

  1. А я уж подумала, что перешел на белорусский язык!

    ОтветитьУдалить

Поиск непонятного в Интернете